Usługi

Tłumacze i redaktorzy, specjalizujący się w przekładzie literackim, niejednokrotnie spędzają wiele tygodni nad konkretnym tytułem. Zespół pracujący nad całością produktu końcowego jest jednak większy – tworzą go także graficy, DTP-owcy, a także konsultanci i eksperci merytoryczni.

Zakres usług związanych z tłumaczeniem książek:

  • Nasza oferta jest kompleksowa: Klient dostarcza tekst w oryginale i otrzymuje przetłumaczoną, zredagowaną i poddaną korekcie książkę w języku docelowym. Mamy wieloletnie doświadczenie w DTP, więc przetłumaczona książka może zostać dostarczona w wersji gotowej do druku (makieta, projekty okładek, łamanie, przygotowanie plików produkcyjnych).
  • tłumaczenie, redakcja i korekta,
  • adaptacja kulturowa, jeśli dana pozycja książkowa tego wymaga,
  • redakcja merytoryczna, wsparcie ekspertów z danej dziedziny,
  • opracowanie makiety graficznej książki,
  • lokalizacja czcionek na potrzeby DTP,
  • projekt okładki,
  • skład i kompleksowe przygotowanie do druku.