Tłumaczenia pisemne

Każda dziedzina tłumaczeń pisemnych wymaga obszernej wiedzy i ogromnego doświadczenia, aby tekst specjalistyczny był identyczny z tekstem wyjściowym – nie ma tu miejsca na żadne odstępstwa od oryginału. Odróżnia to tłumaczenia biznesowe od przekładu literackiego, gdzie swoiste „odejścia” tłumacza dodają utworom niepowtarzalnego charakteru. O takich właśnie przekładach mówi się potem tylko dobrze. Dlatego też w Roboto zatrudniamy najlepszych tłumaczy i redaktorów z danej dziedziny – prawa, marketingu, IT, reklamy, techniki czy medycyny. Przypisani do Klienta menedżerowie na każdym z etapów projektu tak zarządzają zasobami, aby zagwarantować sukces przedsięwzięcia.

  • Wykonujemy tłumaczenia:
  • zwykłe i uwierzytelnione,
  • w trybie zwykłym i ekspresowym.
  • Na życzenie Klienta tłumaczenia sprawdzane są przez native speakerów, a przekłady poddawane są weryfikacji pod względem:
  • merytorycznym,
  • terminologicznym,
  • stylistycznym,
  • gramatycznym,
  • składniowym.