Lokalizacja gier

Lokalizacja gier to coś więcej, niż tylko prosty przekład tekstu. W jej zakres wchodzą takie usługi, jak tłumaczenie, redakcja i korekta tekstów, adaptacja kulturowa oraz lokalizacja skryptów dialogowych. Do każdego z gatunków gier dobieramy zespół specjalizujący się w konkretnej dziedzinie. W zależności, czy jest to gra dla dzieci, FPS, MMO czy przygodowa, staramy się, aby teksty wychodziły spod ręki doświadczonych w danym gatunku autorów przekładu. Stawiamy na kreatywność i stylistyczną niebanalność. Zależy nam, by fabuła gry wciągnęła równie mocno graczy z Polski, Francji czy Japonii.

  • W swojej pracy tłumacze wspierają się narzędziami CAT, co daje wymierne korzyści:
  • pamięć translacji pozwala na łatwe realizowanie projektów będących kolejnymi odsłonami tego samego tytułu,
  • zachowana zostaje spójność słownictwa, nawet przy równoczesnej pracy kilku tłumaczy – gry z rozbudowanymi glosariuszami nie stanowią trudności,
  • możliwe jest szybkie zorganizowanie zastępstwa w sytuacjach wyjątkowych, bez zagrożenia dla jakości czy terminowości projektu.
  • Dlaczego my?
  • zapewniamy menedżerów projektów przypisanych do Klienta,
  • sprawdzone procedury operacyjne zapewniają elastyczność kosztów i czasu oraz wszechstronność usług,
  • nieustannie inwestujemy w pracowników (szkolenia językowe, studia podyplomowe itp.), co owocuje niewielką rotacją zasobów na przestrzeni ostatnich 10 lat. Nasi pracownicy zdobywają doświadczenie przez wiele lat pracy/współpracy z Roboto Global,
  • kontrolujemy jakość, obejmującą bieżące i ukończone projekty, wewnętrzny system QC dla tłumaczy i redaktorów,
  • przygotowujemy raporty podsumowujące po zamknięciu projektu – dla zespołu i Klienta.